Music for Crane, Drills, Electric Saw, Hammers and Passing Planes, Trucks, Cars and Trains


Petri Kuljuntausta

Music for crane, drills, electric saw, hammers and passing planes, trucks, cars and trains

Musiikkia nostokurjelle, porille, sähkösahalle, vasaroille sekä ohikulkeville lentokoneille, rekoille, autoille ja junille.

 


Instrumentaatio:
nostokurki, maansiirtokone (telaketjuilla), 1-4 sähköporaa (kukin poraa eri materiaalia), sähkösaha, 1-3 vasaraa. Lisäksi ohikulkevia ajoneuvoja, lentokone (yksi tai useampi), juna pilleineen (yksi tai useampi).

Teoksen toteutus tulee noudattaa pääpiirteissään seuraavaa kuvausta, kuitenkin sovellettuna esitysympäristön ja käytettävissä olevien välineiden pohjalta.

Esityspaikka on oikea työmaa ja esiintyjinä ovat työmaalla työskentelevät työmiehet työkaluineen.
Esiintyjien tulee tehdä esityksen ajan normaalisti rakennustyötään. Heidän tulee keskittyä työhönsä, heidän ei pidä pyrkiä ‘yliesittämään’, vaan äänien tulee syntyä normaalin työrytmin mukaisesti, heidän tulee noudattaa normaalia työrytmiä taukoineen. Työvälineillä ei tule tuottaa  työskentelylle vierasta vuoropuhelua, äänillä ei tule tarkoituksellisesti vastata toisten tuottamiin ääniin.
Nostokurjen tulee siirtää esityksen aikana kuormia alueen laidalta toiselle. Välillä nostokurki jää tyhjäkäynnille, jolloin vasaroijien, poraajien ja naulaajien työskentely pääsee välillä esiin.
Esityksen aikana työmään ohi ajaa ajoneuvoja harvakseltaan, mieluiten kummaltakin puolen työmaata. Kulkuneuvot ovat kuorma-autoja, henkilöautoja tai muita motorisoituja ajoneuvoja.
Esityksen aikana työmään yli lentää lentokone, pitkän esityksen aikana useampi.
Esitys siirtyy loppuvaiheeseen kun nostokurki on siirtänyt viimeisen kuormansa. Sen jälkeen kuljettaja ajaa nostokurjen työmaalta pois. Muut jatkavat työtään.
Esiintyjät lopettavat harvakseltaan äänien tuottamisen. Lopuksi telaketjuilla kulkeva maansiirtokone lähtee liikkeelle työmaan sivusta ja ajaa työmaan poikki pois esityspaikalta. Kun sen äänet eivät enää kantaudu esityspaikalle, annetaan lopuksi ympäristöäänien soida hetken aikaa kunnes esitys on päättynyt.

 

Petri Kuljuntausta
4.8.2004

Teos pohjautuu havaintoihin, joita tein erään työmaan äärellä kesällä 2004. Nauhoitin kyseisen 20-30 minuuttia kestäneen tapahtuman, jossa toteutuivat kaikki edella kuvatut elementit. Työmaan aktiviteettia kuunnellessani sain ajatuksen konserteista, joissa yleisö kerätään kuuntelemaan vastaavia työmaa-ympäristöjä.