Days

Days

2000

Film directed by Sami van Ingen

Music by Petri Kuljuntausta

Teos visualisoi mytologian ja toden välistä dilemmaa, inhimillistä mystifioinnin halua, joka herää vääjäämättömän tuhon – tässä tapauksessa viidakon – seurauksena.